Morot, Jack Russel och Låda - inget börjar på F 46 x 38